راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش
53 بازدید
محل نشر: پیام بانک » فروردین و اردیبهشت 1387 - شماره 474 » صفحه - از 25 تا 25)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی